Inclusive public forums

You are here: Home » Inclusive public forums

Kor 30, 2013 CP Project (0)

Emri i Organizates Fituese: Qendra per ndryshim.

Projekti synoi te rrise bashkepunimin midis Policise se Shtetit dhe komunitetit, nepermjet forumeve publike te hapura gjithperfshirese me aktore lokale, perfaqesues te OJF-ve, rinise e medias per nje perqasje sa me konstruktive dhe efikase ne parandalimin dhe frenimin e fenomeneve negative qe shqetesojne shoqerine sot. U organizuan 4 forume me banore te Rajonit Nr 1, Vlore, ne perberje te te cilit do te kete te rinj edhe nga komuniteti Rom, perfaqesues te OJF-ve lokale, vajza etj, U arrit te perfshiheshin rreth 60 te rinj te cilet do te sherbejn si aktiviste per te nxitur qytetaret e tjere te bashkepunojne me policine per te parandaluar fenomene sociale qe shqetesojne komunitetin.

Buxheti: 4830 Euro.

Objektivi i pergjithshem: Rritja e efektivitetit te qasjeve te policimit ne komunitet nepermjet forumeve publike te rinjve ne qytetin e Vlores.

Aktivitetet dhe rezultatet:

  • nje tryeze e rrumbullaket me 28 vendim-marres nga aktoret lokale, perfaqesues te shoqerise civile, perfaqesues te komunitetit egjyptian dhe te rinjve;
  • 3 seanca edukimi me perfshirjen e 230 nxenesve ne shkollen 9-vjecare “Teli Ndini”;
  • 3 seanca edukimi qe perfshin 220 nxenes ne shkollen e mesme “Ali Demi”;
  • 4 forume publike me pjesemarrjen e te rinjve ne secilin forum;
  • nje Road Show ne bulevardin kryesor te qytetit te Vlores;
  • nje seminar final me pjesemarrjen e autoriteteve lokale, perfaqesues te Qarkut nr.1 te qytetit te Vlores, Policise se Shtetit dhe te rinjve

Kunder dhunes ndaj femijve

Stop droges

Siguria ne internet