Partneriteti Polici – Shkolle

You are here: Home » Partneriteti Polici – Shkolle

Kor 30, 2013 CP Project (0)

Emri i Organizates Fituese: Qendra per Nisma Ligjore Qytetare.

Projekti u zhvillua nepermjet takimeve me nxenes te shkollave te mesme ne Vlore, Kote, Novosele dhe Selenice. Si rezultat, u arrit rritja e nivelit te ndergjegjesimit te pjesemarresve mbi bashkepunimin polici-komunitet, ne menyre te veeante te rinjte. Studente pjesemarres ne kete takim ofruan vullnetarisht kontributin e tyre ne zbatimin e projektit. Ata kontribuan ne aktivitetet e zhvilluara ne shkollat e mesme, ne kuader te zbatimit te projektit duke shprehur qarte arritjen e rezultatit te pritshem, rritjen e ndergjegjesimit te studenteve te Fakultetit te Drejtesise, Universiteti Ismail Qemali Vlore mbi rolin e tyre ne forcimin e bashkepunimit polici komunitet e ne menyre te veeante rritjen e bashkepunimit polici-rini.

Buxheti: 4860 Euro.

Objektivi i pergjithshem: Rritja e nivelit te ndergjegjesimit mbi perfitimet e partneritetit polici-shkolle.

Aktivitetet dhe rezultatet:

  • 3 seanca edukimi ne shkollat e mesme dhee 9 – vjeeare te Vlores;
  • 2 seanca edukimi ne shkollat e mesme dhe 9 – vjeeare te e Selenices dhe Novosele, Komuna Kote;
  • 1 Takim ndergjegjesimi me studentet e Fakultetit te Shkencave Humane, Departamenti i Drejtesise ne Universitetin e Vlores, Ismail Qemali;
  • 1 Konkurs me ese te studenteve me tematike policimi ne komunitet;
  • 1 seminar permbylles.

Kunder dhunes ndaj femijve

Stop droges

Siguria ne internet