RAPORT: VLERESIMI I FUNKSIONIMIT TE STRUKTURAVE KUNDER DHUNES NE FAMILJE NE POLICINE E SHTETIT. Korrik 2015 [ me teper … ]
STUDIMI I SISTEMIT TE MATJES SE SIGURISE NE KOMUNITET – SMSK (RAPORTI PERMBYLLES, QERSHOR 2015) [ PDF ]

Me te rejat: Nga Programi SACP - Mbeshtetja e Qeverise Suedeze per Policimin ne Komunitet

 • “Vleresimi i funksionimit te strukturave kunder dhunes ne familje ne policine e shtetit, si pjese e mekanizmit te referimit dhe trajtimit te rasteve te dhunes ne marrdheniet familjare” (more…)
 • 29 qershor, 2015
  Ne kuader te mbeshtetjes Suedeze per Ministrine e Brendshme dhe Policine e Shtetit per programin e Policimit ne Komunitet jane kryer deri me tani tre studime SMSK. (more…)
 • Me 14 Prill 2015, u mbajt Konferenca e Dyte per Policimin ne Komunitet e fokusuar tek puna e policise per te qene me afer qytetareve dhe kontributi i saj per te permiresuar jeten e qytetareve. (more…)
 • Mbeshtetja e Qeverise Suedeze ndaj Ministrise se Brendshme (MB)/Policise se Shtetit (PSH) Shqiptar per Policimin ne Komunitet (Shtator ‐ Tetor 2014) (more…)
 • Programi Suedez ne mbeshtetje te MB/PSH per “Policimin ne Komunitet” organizoi ne Tirane, nga data: 17 dhe 26 Nentor 2014, ne hotel Monarc, nje cikel seminaresh trajnuese me teme: “PLANIFIKIMI I STRATEGJIVE DHE BUXHETIMI E KOSTIMI I AKTIVITETEVE TE POLICISE”. (more…)
 • Qysh prej fillimit te ketij viti Programi SACP ka filluar projektin per ngritjen dhe funksionimin e zyrave te pritjes per qytetaret. Zyrat e pritjes do funksionojne ne formatin e “one stop shop” per te gjitha sherbimet qe jep PSH per publikun. Pas pilotimit me sukeses dhe venies ne funksionim te Komisariatit 2 ne Tirane, ky projekt do te shtrihet ne komisariatet e Beratit, Durresit, Korces, Shkodres, Vlores dhe Elbasanit.

  (more…)

 • Kjo kronike eshte realizuar nga Media Plus Televizion ne bashkepunim me Rajonin Policor, psikologen dhe nxenesit e gjimnazit "Hydajet Lezha" ne qytetin e Lezhes. Ne fokusin e saj ishte sensibilizimi i te rinjve per te bashkepunuar me organet e policise. (more…)

 • 12 qershor, 2014

  Nje Punonjesja e Policise, eshte zgjedhur per te vene ne jete projektin pilot te “Policit virtual – apo Polici i Facebook-ut per Komisariatin Nr 2 te Tiranes. Programi Suedezo-Shqiptar ne mbeshtetje te Policise se Shtetit dhe Ministrise se Brendshme per Policimin ne Komunitet (SACP) (more…)

Skema e Granteve te Vogla (SGV):


Projekte te Skemes se Granteve te Vogla (SGV): Faza 3 dhe 4

  • Titulli i Projektit: "Ne partneritet per nje komunitet me te sigurt"
  • Fituesi: “Forumi i grave", Elbasan.
  • Qellimi: Rritja e besimit ne sherbimet policore dhe nivelit te bashkepunimit per te minimizuar rastet e krimit (more…)
  • Titulli: “Une jam polici i se ardhmes"
  • Fituesi: Aliona Canameti
  • Qellimi: Krijimi dhe ruajtja e nje partneriteti te vazhdueshem ne mes te policise lokale, komunitetit te te rinjve (more…)
 • Titulli : "Partneriteti: Rini - Polici - Media, perballe krimit me arme"

  Fituesi: Altin Mema
  Qellimi: Rritja e ndergjegjesimit nepermjet medias per qasjen e Policimit ne Komunitet ne zgjidhjen e problemeve te adoleshenteve ne shkollat e Lacit (more…)
  • Titulli: "Partneriteti Shkolle - Polici per te rritur besimin e ndersjelle"
  • Fituesi: Renato Hoxhaj
  • Qellimi: Krijimi i nje rrjeti lokal te mandatuar per te permiresuar komunikimin dhe zgjidhjen e problemeve ne mes te rinjve. (more…)
  • Titulli i Projektit: "Policimi ne komunitet permes koalicioneve te komunitetit si agjente te ndryshimit"
  • Fituesi: Qendra per te Drejtat e Njeriut dhe integrimin e grupeve ne nevoje.
  • Qellimi: Krijimi i koalicioneve te komunitetit, duke synuar ne zgjidhjet e duhura per problemet e rinise. (more…)
  • Titulli: "Zbatimi i ligjit - inkurajim per nje te ardhme te sigurt"
  • Fituesi: Besmir Dalipi
  • Qellimi: Rritja e besimit te komunitetit Rom/egjiptian ne sherbimin e policise se shtetit. (more…)
 • Titulli i Projektit: "Minimizimi i dhunes ne mjedisin e shkolles permes praktikave te ndermjetesimit"

  Fituesi: Drejtoria Rajonale Arsimore, Berat
  Qellimi: Rritja e kapaciteteve te komuniteteve te shkollave per te menaxhuar konfliktet nepermjet policimit ne komunitet (more…)
 • Titulli i Projektit: "Edukimi i rinise mbi sigurine rrugore"

  Fituesi: Shoqata “Per nje Shqiperi te shendetshme”
  Qellimi: Rritja e nivelit te vetedijes ne mesin e te rinjve mbi rregullat e qarkullimit rrugor nepermjet policimit ne komunitet (more…)
 • Titulli i Projektit: "Bashkepuno me Policine, raporto per sigurine tuaj"

  Fituesi: Shoqata“Tjeter Vizion”.
  Qellimi: Promovimi i vetedijes komunitare dhe bashkepunimit me policine e shtetit, si nje medium efektiv per parandalimin e krimit ne Cerrik, Librazhd, Peqin dhe Gramsh, Elbasan. (more…)
 • Titulli: "Polici per nje komunitet dhe shkolle me te sigurte"

  Fituesi: Qendra “New Era”
  Qellimi: Parandalimi dhe minimizimi i rasteve te kriminalitetit te miturve nepermjet policimit ne komunitet. (more…)
 • Titulli: Perfshirja e te rinjve rom per rritjen e sigurise ne komunitet"

  Fituesi: “Instituti i kultures Romani ne Shqiperi”
  Qellimi: Permiresimi i nivelit te komunikimit dhe dialogut ndermjet komunitetit te rinjve rom dhe policise, ne Prefekturen e Fierit. (more…)
 • Titulli: “Policimi ne Komunitet dhe trafikimi i qenieve njerezore"

  Fituesi: Aksioni kunder trafikimit te qenieve njerezore
  Qellimi: Rritja e nivelit te sigurise se komunitetit dhe policise ne komunitet ne kontekstin e trafikimit te qenieve njerezore. (more…)
 • Titulli: "Kunder krimit mjedisor, nepermjet punes se policise"

  Fituesi: Qendra “EPER”
  Qellimi: Forcimi i rrjeteve te komunikimit dhe bashkepunimit ndermjet te rinjve dhe 6 Komisariate te Policise ne DPQ Tirane, ne lidhje me krimin mjedisor. (more…)
 • Titulli i Projektit "Rritja e ndergjegjesimit mbi krimin nepermjet artit”.

  Fituesi: Arian Leka
  Qellimi: Permiresimi imazhit te policit shtetit nepermjet letersise dhe artit mediumeve. (more…)
 • 12 mars, 2015

  Titulli i Projektit: “Zbatimi i sigurise Rrugore shpeton jetet tona”

  Fituesi: Shoqata civile per sigurine rrugore
  Qellimi: Krijimi i nje partneriti te qendrueshem, ne mes sherbimit te policise rrugore dhe mesimdhenesve dhe nxenesve. (more…)
 • Titulli i Projektit: "Rinia perballe krimit kibernetik"

  Fituesi: Instituti Shqiptar i Studimeve Politike
  Qellimi: Vendosja e urave te partneritetit ndermjet nxenesve te shkollave 9-vjecare e te mesme me Policine e Shtetit, me qellim parandalimin e krimit kibernetik ne shkolla dhe rritjen e besimin ndaj policise. (more…)
 • Titulli i Projektit: “Te gjithe se bashku per me teper Besim”

  Fituesi: Rete Donne Lavoro Albania
  Qellimi: Rritja e besimit ne sherbimet policore nepermjet qasjes nder-institucionale ne komunat e Dajtit, Vaqarrit dhe Krrabes.
  Aktivitetet dhe Rezultatet:
  • Krijohen 3 klube te Komunes ne Dajt, Vaqarr dhe Krrabe;
  • 3 kurse trajnimi kryera me oficeret e policise ne nivel komune, perfaqesues te komunave, drejtore te shkollave, kryepleqte e fshatrave;
  • 30 seanca sensibilizuese me nxenes te kryera;
  • 3 Aktivitetet sensibilizuese te kryera me te rinjte qe nuk jane pjese e sistemit arsimor;
  • 3 diskutime te hapura te kryera;
  • Nje workshop me perfaqesues te institucioneve qeveritare ne nivel rajonal.
 • Kjo kronike eshte realizuar nga Media Plus Televizion ne bashkepunim me Rajonin Policor, psikologen dhe nxenesit e gjimnazit "Hydajet Lezha" ne qytetin e Lezhes. Ne fokusin e saj ishte sensibilizimi i te rinjve per te bashkepunuar me organet e policise. (more…)

 • 01 qershor, 2014
  Emision ne televizionin "Vizion Plus" ku ishte e ftuar nje nga komisaret e shkolles. (more…)
 • Diten e premte, me  16/05/2014, u realizua emisioni i pare "Policimi ne komunitet", ne Media Plus Tv, me te ftuar nga Drejtoria Arsimore, Policia dhe drejtoret e shkollave te mesme. Gjithashtu eshte planifikuar qe, diten e marte, dt. 20.05.2014, te realizohen takime me nxenesit e shkolles se mesme te pergjithshme "Hydajet Lezha".

  [yvideo id="kmrh92iFlyU" width="420" height="315" resize="no"]

Projekte te Skemes se Granteve te Vogla (SGV): Faza 1 dhe 2

Komponentet e programit